نمایش تعداد 
عنوان نویسنده بازدیدها
تغییر نام کاربری و رمز سامانه وادانا نوشته شده توسط مدیر اصلی سایت 636
لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم - بهمن ماه 99 نوشته شده توسط ghorban 865
شروع امتحانات نیمسال اول از 18 بهمن ماه نوشته شده توسط مدیر اصلی سایت 602
دریافت کارت امتحان نوشته شده توسط مدیر اصلی سایت 1123
جدول زمانبندی درس عمومی و تخصصی تربیت بدنی نوشته شده توسط مدیر اصلی سایت 604
جدول زمانبندی دروس کارگاهی، آزمایشگاهی و آتلیه نوشته شده توسط مدیر اصلی سایت 509
توصيه هاي مهم آموزشي در انتخاب واحد نوشته شده توسط ghorban 660
راهنماي انتخاب واحد در سامانه آموزشیار نوشته شده توسط ghorban 1284
تغییر آدرس پورتال استاد و دانشجو نوشته شده توسط مدیر اصلی سایت 2089
آموزش مجازی در نیمسال اول 1400-1399 نوشته شده توسط مدیر اصلی سایت 2558